Ritmas

„Kukučio pieva“ siekia sukurti atvirą, iššūkių kupiną, tačiau saugią aplinką vaikams. Prie vaiko emocinės gerovės palaikymo ir ugdymo stipriai prisideda savaitės ir dienos ritmo rutinos. Rutinos leidžia vaikams greičiau suprasti, kas vyksta, todėl jiems lengviau prisitaikyti prie naujų situacijų ar pokyčių. Rutinos sumažina stresą ir nerimą, kuris gali kilti dėl nestabilumo ar neaiškumo pojūčių. Rutinos taip pat padeda gilinti vaikų įgūdžius, nes šio amžiaus vaikai įsisavina žinias per nuoseklaus kartojimo praktikas. Kiekviena diena yra skirta skirtingoms ugdymo sritims, kurių visuma padeda formuoti visapusišką vaiko įgūdžių formavimąsi įsitraukiant ir nuolat mokantis per įvairias veiklas ir patyrimus.
8.00 - Atvykimas
8.30 - Pusryčiai
9.00 – Ryto pievelė
9.30 – Laisvas žaidimas ir tyrinėjimas/ integruoto ugdymo veiklos
10.30 - Priešpiečiai
11.00 – „Kukučio savaitės“ veiklos
12.00 - Laisvas žaidimas
12.30 – Pietūs
13.00 – Poilsio ir ramybės metas
15.30 – Pavakariai
16.00 - Vakaro pievelė (dienos refleksija ir integruotas emocinis ugdymas)
16.30 – Laisvas žaidimas

Kukučio Diena:

Kukučio Savaitė:

Pirmadienis – kalbos diena. Savaitė prasideda akcentuojant kalbinį ugdymą(si) per įvairias veiklas ir praktikas. Vaikai mokosi pasakoti istorijas; lavina savo rašymo įgūdžius, skaito ir aptaria knygas, mokosi eilėračių.

Antradienis – STEAM diena. Šią dieną ypatingas dėmesys yra skiriamas mokymuisi ir veikloms, kurios skatina matematinius, loginius, inžinerinius bei kūrybinius gebėjimus. Vaikai dalyvauja įvairiose STEAM veiklose, kurios skatina jų mokymąsi per praktiką, eksperimentavimą ir kūrybą.

Trečiadienis – gyvenimo įgūdžių diena. Šią diena vaikai susipažįsta su įvairiais gyvenimo įgūdžiais. Pagrindinis akcentas yra skiriamas aplinkos priežiūrai ir puoselėjimui. Vaikai mokosi naudotis įvairiais įrankiais, gamina maistą, dirba ar dalyvauja kitose praktinėse veiklose.

Ketvirtadienis – pasaulio tyrinėjimo diena. Šią dieną vaikai vyksta į įvairias išvykas ir leidžiasi į žygius, kurie padeda jiems tyrinėti pasaulį ir suprasti bei pažinti juos supančia aplinką.

Penktadienis – meninio ugdymo diena. Savaitė užbaigiama ypatingą dėmesį skiriant kūrybiniams ir meniniams gebėjimams. Vaikai mokosi muzikuoti, šokti, vaidinti, išbando įvairias dailės technikas.